.::. ยินดีต้อนรับ...สู่...เทศบาลตำบลโคกโพธิ์.อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี ::.
            

เทศบาลตำบลโคกโพธิ์
อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
โทร.0-7343-2006
www.khokpho.go.th Email : webmaster@khokpho.go.th